Jeff

Hong Kong

Went to Hong Kong for New Year's 2012/2013

Shopping street in SoHo Meat Market Fish Market Towering Apartments Market Street in SoHo Hong Kong scaffolding Hong Kong construction Statuette shop Hong Kong signs Proper recycling Ferry Terminal Hong Kong skyline Kowloon HK Port DSC_0078 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0159 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0185 DSC_0190 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0199 DSC_0203 DSC_0204 Temple Street Night Market DSC_0207 Temple Street Night Market DSC_0217 DSC_0222 DSC_0232 DSC_0240 DSC_0244 DSC_0252 DSC_0255 DSC_0267 DSC_0286 DSC_0291 DSC_0297 DSC_0299 DSC_0303 DSC_0308 DSC_0326 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0339 DSC_0344 DSC_0351 DSC_0381 DSC_0399 DSC_0408 DSC_0411 DSC_0420 DSC_0440 DSC_0456 DSC_0475 DSC_0478 DSC_0484 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0079 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0112 DSC_0117 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0145 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0163 DSC_0168 DSC_0172 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0232 DSC_0234 DSC_0253 DSC_0264 DSC_0267 DSC_0271 DSC_0280 DSC_0285 DSC_0293 Tung Chung Trawler on Lantau